రాష్ట్రస్థాయి టేబుల్ టెన్నిస్ పోటీలకు గద్దల సిరి

రాష్ట్రస్థాయి టేబుల్ టెన్నిస్ పోటీలకు గద్దల సిరి -- అభినందించిన హెచ్ఎం ,ఉపాధ్యాయులు టి మీడియా, జూలై 01,ఖమ్మం :నగరంలో మామిళ్ళగూడెం ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థిని 'గద్దల సిరి' సర్దార్ పటేల్ స్టేడియంలో నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి…
Read More...