టీ మీడియా కుటుంబం

టీ మీడియా డెస్క్ కుటుంబం

0
TMedia (Telugu News) :

 

టీ మీడియా కుటుంబం : 

 

S. Murali krishna    (chairmen)                _8919710365

S. Sri Rama             (A.O )                        _ 7382990365

G. Naresh               (C.E.O )                    _ 8500515365

 

1. Anjaneyulu         ( ashwaravupeta)                 _ 9441552211

2. K. Nagesh            ( pothakam palli )                – 9177963146

3. Kumar                  ( peddhapalli)                       _ 8008151578

4. Srinivas                ( peddhapalli)                        _ 9849541335

5. M. Rajesj               ( venkatapuram)                   _ 9494042735

6. Arun kumar           ( jannaram )                          _ 8919627565

7. Vamshi                  ( bellampalli )                        _ 9533607040

8. Swami                    ( hydrabad )                           _ 9440808239

9. Ramakrishna          ( kaleswaram )                       _ 9100782692

10. Rajanna                ( manchiryala )                        _ 9515479869

11. Babu                      ( thirumalayapalem )               _ 9949304463

12. Manjula                   ( mahabubad )                      _ 7793926882

13. Rakesh                     ( bonakal )                            _ 9032824096

14. Naveen                    ( madhira )                             _ 9030858516

15. Ramakrishna             (madhira )                            _ 9989532088

16. Ayyappa                   ( errupalem )                              _ 8499998696

17. Surendhar               ( peddhapalli buro )                   _ 8790330963

19. Ravi                            ( vanaparthi )                              _ 9160453650

20. Vanga Mahesh          ( vodela )                                       _ 9908366390

21. Vamshi                       (bhupalapalli )                             _ 7893167619

22. Venkatesh                  ( mulugu )                                     _ 7981359771

23. Dhurga Prasad              ( errupalem )                               _ 7569825183

24. Karunakar                       ( chinnambavi )                           _ 7799890024

25. Konduri Mahesh                 ( jagithyala )                                  _ 9908366390

26. Srikanth                               ( hydrabad )                                  _ 9059528949

27. Venkanna                             ( khammam )                                _ 6300173401

28. Vinay kumar                     ( karimnagar )                                     _ 8790330963

29. Gujjala Mahesh                ( pebberu )                                       _ 7730009936

30. Abdul affan                       ( rajanna sirisilla )                    _ 9010327860,7989758223

31. Boda srinivas                         ( mahabubabad )                            _ 8522087000

32. S.rajshekhar                               ( khanapur )                              _ 9493770143

 

 

for telugu news live alerts like, follow and subscribe TMedia on FacebookTwitterYouTube